Categorie des archives pour: Adil Kurdî

HEVALTIYA KERAN

HEVALTIYA KERAN

Serhad bi berbanga sibê re rabû, werqîlên êzingan li ser kerên xwe şidand û berê xwe da çiyê. Di demek kurt de, sê bar êzing jêkir û ket ser riya bajêr. Kerekî wî gelekî xurt bû, ço ne digîhand xwe û hergav li pêşiyê diçû. Kerê din teva ku ne wek yê pêşî bû; wî [...]

Un professeur d’économie

prof deconomie

Un professeur d’économie dans un collège a annoncé qu’il n’avait jamais eu un étudiant qui avait failli son cours mais il s’est retrouvé à faillir une classe entière récemment. La classe entière avait insisté pour dire que le socialisme fonctionne et que, par conséquent, personne ne serait ni pauvre ni riche. Un égaliseur extraordinaire. Alors, [...]

Ortaokulda bir ekonomi öğretmeninin

prof deconomie

Ortaokulda bir ekonomi öğretmeninin açıkladığına göre dersinde hiç bir zaman başarısız bir öğrencisi olmamıştır. Ama son zamanlarda kendisini başarısız bütün bir sınıf ile buldu. Bütün sınıf ısrar etti sosyalizm’in çalıştığını ve böylece hiç kimse ne fakir olur nede zengin. Olağanüstü bir eşitlik. Ardından öğretmen açıklar, « TAMAM, Sınıfta küçük bir deney yapıcağız! » .. Ben tüm notlarınızın [...]

Piçûk û mezinayî nemaye !

araba

Bav û law siwarê kamyona xwe dibin û diçin. Ji rastê otomobîlek tê û ji wan derbas dibe. Law ji bavê xwe re dibêje : – Bavo mezê, ev texsiya piçuk, kamyona me ya mezin derbas kir û çû. Bav, bersiva lawê dide : – Lawo, edî ne piçukî û ne mezinayî maye, û ne [...]

Gurek û rovîk bûne destbrayên hev

le loup et le renard

Gurek û rovîk bûne destbrayên hev. Rojekê, gur birçî bû; gote rovî, go: « Ezê te bixwim ». Rovî go : « Malava, ez û tu destbrayên hev in, çawan tu dibêjî ezê te bixwim ? » Go : « Bira, qet fêde nake, ezê te bixwim ». Rovî go : « Niha, ko ezji [...]

Strana Ahmet Kaya bi zimanê hebrew… (VIDEO)

Ahmet kaya Yoav Itzhak  copie

Hunermerdê navdar ji esilê xwe yahudî yê,  Yoav Itzhak strana Ahmet Kaya Agladikca disterê . Di nava konserê, strana Ahmet Kaya rahmêtî gelekî tamaşavanê yahudî têsir dike, û fanê Yoav Itzhak, wî stranê ezbarê dizanin.

La Mongolie a été le premier pays à vouloir parler de la situation des kurdes au conseil de l’ONU

mongolie kurdistan onu

Cela peut surprendre lorsqu’on sait que certains groupuscules fascistes turcs se vantent d’être les descendants de conquérants venues de Mongolie en faisant référence aux figures historiques d’Attila ou de Gengis Khan. Mais dans son livre (Ma vie de kurde) Noureddine Zaza, rappelle que c’est bel est bien la Mongolie (allié de l’URSS) le seul pays [...]

Connexion | rojbasvarto