NİÇİN ROJ BAŞ VARTO ?

Teknik imkanlar ve sanal dünya’dan önce basın-yayın ve haberleşmenin bir sınırı, kapasitesi ve boyuttu vardı.Var olan imkanları ile mahalli,bölgesel,ulusal ve uluslsrarası kapasitesine göre yayınlarını ulaştıma göcüne sahiptiler.Teknoloji’nin ilerlemesi sanal dünya’nın oluşmasıyla beraber nerdeyse  bu basın ve yayın dünya’sında da pek bir sınır ve boyut kalmadı.

Öyle ki çağın teknolojisinin verdiği imkan ve olanaktan dolayı, hemen her kes kendi evinden dünya’ya açılabiliyor.Bu sınır tanımıyan teknolıji’nin verdiği nimet ve olanaklardan dolayı herkes’ten önce biz kürtler ve özelikle Vartoluların yararlanması elzemdir.Hatta bu konuda biraz da geç kaldıklarına inanıyorum..Başka kişi ve halklar,bu temelde bir saat çalışıyorlarsa, bizim iki saat çalışması gerekmektedir.

Sanal dünyamız’da büyük,küçük,az,çok,zengin,fakir’in hiçbir önemi veya ehmiyeti kalmamıştır.Önemli olan,bizlerin de  teknoloji’nin olanaklarından yaralanarak halkın hizmetine sunmaktır. Özelikle bu çerçevede kalmak ve farklı boyutlara savrulmamak gerekiyor.Diğer bir değişle,  bu sanal ve tekniğin kölesi olmamaktır.

Bu anlayış ve duygulardan hareketle özelde Vartoluları  genelde Kürdistanlıları  bir biriyle buluşturmak ve dünya ile entegre olma çabası içinde olmalıyız.Bizler nekadar Vartolu ve Kürdistanlı isek de,aynı zamanda bir o kadar da dünyalı olmalıyız.Dünyalı olabimemiz içinde,tabi ki dünya ile iletişim halinde olmak bir zorunluluktur.Bu zorunluğu ve sorumluluğu ROJ BAŞ VATRO adlı sitemiz bir görev olarak üstlenmektedir.

Varto’nun kendi nüfusu ve coğrafi alan olarak küçük olabilir.Ama varto’nun tarihsel,kültürel,sosyal,siyasal,dinsel,ahlaksal,entellektuel gibi birçok boyutu kapsamaktadır.Böylece değerler bütünü içermektedir.En başta da bir kültürün özü olan dilsel düzeyde ki değerimiz dip diridir.Bütün  bunlar  çok derin bir mozaiği ifade ediyor.Bir halk olarak bunlara sahip olmak onur vericidir.Ayrıca Varto’da Ermeniler,Aleviler ve Suniler’in bulunduğu ve bir arada yaşadığı biliniyor.Besbelli ki bu inançlar birliği bizim bir zenginliğimizi ifade eder.

Varto’nun geçmiş tarihi sayfalarına bakıldığında, altın harflerle yazılacak nice kahramanlıklar söz  konusudur.Bu bağlamada Cibranlı Halit’en  tutalım da,en son otuz yıllık Kürt ulusal ve  özgürlük mucadelesine bir katılım ve destek olma gerçeğini görüyoruz.Hele halkın gösterdiği serhıldan pratiği bir kahramanlık örneğidir. Özelikle de bir şehitler diyarı olan Varto ismine layık olmuştur.Bu anlamda Varto,her zaman başı dik göğsü kabarık olarak tarihte yerini almıştır. Varto,Kürdistan’ın bir mozaik modeli ve  bunun onur abidesi olmaya hak kazanmıştır.

Resmi idealoji’den en fazla darbe alan,sürgün olan,,göçe zorlanan,asimilasyona tabi tutulan  ve inkar politikasına maruz kaldığımız aşikardır.Bu cendereye mahkum olan biz Varto halklarıdır.Bu nedenle dünya’nın dört bir yanına serpilen biz Varto’lular kendimizi bulmak ve buluşmak durumundayız.Hemen her yerde  çoğunluktayız. Bunun içinde, ne kadar acı,ızdırap,keder,yanlızlık,asimilasyon,ulusal bitiş,yok olma ve diğer birçok dezavantajları olsada,yine de bir o kadar’da avantajlara  sahip oldukları tartışmasızdır.Ben şahsen bu olguya inananlardan biriyim.Çünkü varto’lular dezavantajı avantaj’a çevirme göce ve kudrete sahiptir..Bu yetenek ve kapasitede olduklarına dair hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Vorto’luların entellektüel düzeyi,dünya’ya bakış açıları ve dünya ile bütünleşmiş görüş ve olgunluğu anlamak zor olmaması gerekir.Ve bu bir avantajdır.Tam bu noktada varto’lular sınır tanımıyan teknolojiden çok ama çok yararlanmalıdırlar diyoruz.

Diğer bir avantajları ise,genç ve dinamik bir nüfusumuzun oluşudur.Böylece dünya ile bütünleşmiş göçlü çocuklarımızın varlığı ve bunların vasıtasıyla bizim jeneresiyonumuzun faydalama imkanı ortaya çıkmıştır.Bu temelde  hem ülkeyle hem de dünya ile bir barış

ortamının  sağlıyacağına hiç kuşkum yoktur.

Bugün bizim için Varto bir baba ocağı ve ana vatan olarak bilinse de,yükarıda belirtiğim nedenlerden dolayı dünya’nın birçok merkezlerinde  ikinci VARTO oluşmuştur.

Berlin,Dortmond,Hagen,Paris,Marseilles,Bordeaux ve bunun gibi birçok dünya büyük kentleri,Varto’luları ve Kürdistan’lıları barındırmaktadır.Gelecek kuşak için bu kentler onların anavatanı olacaktır.Bu sanal dünya’da ve sınır tanımıyan teknoloji vasıtasıyla, anavatan ile yavru vatanı birleştirmek bizim için bir görev olduğuna inanıyorum.Önümüzdeki yıllarda  yeni ve genç kuşağımız Paris’i,Berlin’i ve benzeri  dünya merkezlerini,Vartomuz’la buluşturma da öncü bir rol üstleneceklerdir.Bu kaçınılmazdır.

Yükarıda belirtiğimiz kentlerde Varto’luların nüfus oranı hayli kabarık görülmektedir.Bunu görmemezlikten gelemeyiz.Bir tarihe ve kültüre çok derin bir değer atfetmektedir.Bütün bu bileşkelere sahip olan ve kendi içinde çok zengin bir entelektüel duruma işaret eder.Dolaysıyla bu   potaya sahip olan varto’lular asla  yanlız bırakılamaz diyoruz.Bu düşünceyle ROJ BAŞ VARTO ile yola çıktık.İnsanları yutan,yok eden,bitiren,aileleri paran parça eden,var olan değer yargılarımızı silip atan ve yanlızlığa mahküm eden büyük ve yabanci kantlerde yaşamaktayız.Bunları gidermek için kendimizle,ülkemizle,insanımızla,halkımızla bir biçimde  buluşmak durumundayız.Aynı zamanda da,yaşadığımız ülke bütünlüğü ve özelikle dünya  ile integre olma şiari ile ROJ BAŞ VARTO çok büyük bir olanaktır.Bunu hizmete koymayı bir görev  bilerek yola çıktık.

Bu bağlamadan hareketle,her türlü olumlu ve olumsuz yanlarımızı görmemezlikten ve duymamazlıktan gelemeyiz.Siyasl,sosyal,psikolojik,tarihsel,ekonomik ve kültürel anlamda,mutlaka kendi imkan ve olanaklarımızı kullanmamız gerekiyor.Derken,dünya’nın neresinde olursak olalım beyinde,ruhta ve kalpte ROJ BAŞ VARTO ile Ana vatan VARTO’da  buluşmak dileğiyle diyorum.

PARİS,

Hüsamettin ASLAN

PARİS, 23/11/2010

Connexion | rojbasvarto